Jdi na obsah Jdi na menu
 


Tyto internetové stránky slouží výboru "Společenství ŠVABINSKÉHO čp. 1715, 1716 SOKOLOV" k informování členů společenství. (Pozn.: V současné době jsou stránky ve fázi testování. Nežádejte zatím o heslo pro přístupy) 

Úvodní stránka, stránka Partneři a stránka Kontakt jsou veřejně přístupné. Další stránky jsou chráněny heslem, které je pravidelně měněno. Heslo členům společenství vždy sdělí kontaktní osoba prostřednictvím SMS nebo e-mailem (viz sekce Kontakt).

Schůze shromáždění společenství - vývěska

  • (zde bude uveřejněn vždy 14 dní předem program schůze a pozvánka ke stažení)
RŮZNÁ OZNÁMENÍ
Žádná oznámení

 

Schůze výboru:

  • (nejméně 1x za rok, jinak vždy 1x za tři měsíce)

Orgány společenství

Činnost společenství je upravena ve stanovách a v domovním řádu. 

Shromáždění

  • Shromáždění je nejvyšším orgánem společenství.
  • Shromáždění je tvořeno členy společenství.
  • Činnost společenství řídí výbor.

Výbor společenství

Výbor společenství je výkonným orgánem společenství. Řídí a organizuje běžnou činnost společenství a rozhoduje ve věcech spojených se správou domu. Jeho členy jsou:

  • Karel Prokop (předseda)
  • Karel Hruška, místopředseda výboru 
  • Věra Veršecká, člen výboru

Domovníci:

  • Winkler František
  • Šeflová Jarmila